Alanud on kauplejate registreerimine 10.12.2022 JÕULULAADALE!

KAUPLEMISTINGIMUSED PÄRNU TURU ÜRITUSTEL

1. Kauplejate registreerimine Pärnu Turu üritusele toimub alates vastavasisulisest teatest ja seni kuni kohti jätkub.

2. Registreerimise kinnitamisest või mittekinnitamisest anname teada e-kirja teel esimesel võimalusel kuid mitte hiljem, kui 24h enne ürituse algust.

3. Kauplemiskoha üritusel tagab tähtajaks tasutud arve:

VÄLITURUL (väljas)
Laud 1 m –  hind 25.-
(olenevalt Teie kauba kogusest, palume tasuda vastavalt meetrite arvule.
näit: kui soovite 3 meetrit lauapinda siis summa, mis tuleks tasuda 3 x 25 = 75,00 €)
Väliturul sobivad kauplemiseks jõulupärjad, kuused jms kaup mis kannatab külma.

SISETURUL
Laud 3m – hind 80.-
Võimalik kasutada ka 1/2 lauda ehk 1,5m

(olenevalt Teie kauba kogusest, palume tasuda vastavalt laua pinnale.
näit: kui soovite 1,5 meetrit (1/2 lauapinda siis summa, mis tuleks tasuda: 40,00 €)

 

 Väliturg OÜ
LHV Pank a/a EE557700771006083305
Selgitus: Kaupleja nimi, kaubad mida müüte,  “JÕULULAAT”

 

4. Pärnu Turu üritustel võib kaubelda kõigega, mis sobib Pärnu Turu kontseptsiooniga. Eelistame tarbe-, dekoratiiv või toidukaupa, mis on kohalikku päritolu ja/või mahetoodang. Näited kaupadest: aiasaadused, metsasaadused, taimed, toidukaubad, käsitöökaubad ning tarbekaubad. Vastavalt eriürituse iseloomule sobivad kauplemiseks erandkorras ka muud esemed. Kaubavalik tuleb eelnevalt kokku leppida Pärnu Turu esindajaga.

5. Pärnu Turul on võimalik kaubelda Turu poolt pakutaval kohal. Kokkuleppel võib üritustel osaleda ka enda müügikohaga, nt. telgiga. Müügikoha valik, asukoht ning pind kooskõlastatakse broneerimise käigus või kohapeal enne Üritust Pärnu Turu esindajaga. Kauplemiskoha muutmine ilma Pärnu Turu loata on keelatud.

6. Ööseks turu territooriumile jäetud kauba eest Pärnu Turg ei vastuta. Palume veenduda, et teie kaup on turvaliselt kokku pakitud ning territooriumilt ära viidud.

7. Kauplejatel, kes vajavad elektrit, palume registreerudes märkida kasutavate elektriseadmete nimistu ning tarbemahu. Kõik elektriseadmed peavad olema kasutuskorras ja vastama CEE normidele. Elektri tarbimine kuulub lisatasustamisele. NB! Jälgige, et võtate üritusele kaasa vajalikud pikendusjuhtmed!

8. Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskoha puhtuse eest kauplemise ajal ning annab ürituse lõpus üle korras kauplemiskoha, sh. viib tekkinud prügi ettenähtud kohta.

BRONEERINGU TÜHISTAMINE ja LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

Kliendil on õigus oma broneering tühistada ja lepingust taganeda. Sellisel juhul kohustub klient maksma Ürituse korraldajale hüvitist:

  •  – broneeringu tühistamisel või lepingust taganemisel rohkem kui 30 päeva enne üritust – bürookulud 25.- eurot
  •  – broneeringu tühistamisel või lepingust taganemisel 30 päeva või vähem enne üritust – 100% koha maksumusest
  •  – Klient on kohustatud tasuma eelmainitud hüvitise 5 tööpäeva jooksul arvates broneeringu tühistamisest või lepingust taganemisest. Ürituse korraldajal on õigus tasaarveldada eelmainitud sätestatud hüvitised Kliendi poolt eelnevalt tasutud summadega.
  •  – Kui kumbki pool ei ole lepingut tühistanud, kuid klient ei ilmu Üritusele või ei saa Üritusel osaleda Ürituse korraldajast mittesõltuval põhjusel, ettemaks Kliendile tagastamisele ei kuulu.

 

Klient on kohustatud tutvuma “KAUPLEMISTINGIMUSED PÄRNU TURU ÜRITUSTEL”, samuti muude Ürituse korraldaja poolt Kliendile edastatud Ürituse toimumiseks ja korraldamiseks Üritust tutvustavate materjalidega

LAUDADE BRONEERIMINE:

tel: +372 538 06 639
turg@parnuturg.ee

 

LISAINFO, TURUNDUS ja KOOSTÖÖPAKKUMISED:

tel: +372 538 42 228
sigve@parnuturg.ee