VIDEOVALVE Pärnu turuhoones ja territooriumil

  • Pärnu Turg OÜ kasutab kaameraid ja kaamerate salvestisi Hoones ning territooriumil õigusrikkumiste tuvastamiseks.

 

  • Pärnu Turg OÜ’l on kasutusel analüütiline videovalvesüsteem. Analüütilist videovalvet ja tehnilist valvet pakub SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ

 

  • Kaamerad jälgivad Pärnu turu kliente hoones, territooriumil kui ka parklas. Kaamerad ei salvesta pidevalt vaid salvestis rakendub tööle ohukriteeriumi ilmnemisel.

 

IKS § 11: „Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas avalikustamise eesmärgil toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.“

 

Salvestisega tutvumise õigus:

Igal isikul on  õigus tutvuda teda kujutava salvestisega.

Salvestise küsimiseks palun pöörduge e-posti teel info@parnuturg.ee, hiljemalt sündmuse toimumise järgneval päeval.

Vajalikud andmed esita palun kirjalikus vormis.

  1. Sinu Ees ja Perekonna nimi
  2. Mis eesmärgil soovid salvestisega tutvuda?
  3. Sündmuse kuupäev ja kellaaeg
  4. Sündmuse täpne asukoht

 

Enne salvestise küsimist palun veendu, et oled tõepoolest salvestisele jäädvustunud inimene!

Salvestisega tutvumiseks võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku aeg, millal saate salvestisega tutvuda.

Salvestise koopia väljastatakse vaid uurimisorganitele (IKS § 19)

Salvestisega tutvumisel tuleb aga arvestada, et salvestis võib sisaldada ka teiste isikute isikuandmeid.

Juurdepääsu andmist teiste isikute isikuandmetele, sh nende edastamist kolmandale isikule reguleerib IKS § 14 lõige 2.

Salvestisel muudetakse kolmandad isikud tuvastamatuks.

Seejuures  palun arvestage ka sellega, et inimesed on äratuntavad ka riiete, kõnnaku jms järgi, mistõttu ainult nägude hägustamisest ei pruugi piisata seega palun arvestage sellega, et kolmandaid isikud salvestisel ei ole tuvastatavad.

Õigusrikkumisi menetleb politsei ja politseil on õigus turvasalvestis originaalkujul välja nõuda.

Salvestisi töötleb ja väljastab SKARABEUS JULGESTUSTEENISTUS OÜ

Salvestis säilib 7 päeva.