SISEKORRAEESKIRJAD Pärnu Turu külastajatele

 

Pärnu Turu sisekorraeeskirjade (edaspidi ,,reeglid”) eesmärk on tagada kõigi Pärnu Turu  külastajate ning töötajate heaolu.

1. Turuhoone külastajad on kohustatud järgima avalikes kohtades viibimisele kehtestatud ja üldtunnustatud reegleid ja nõudeid.

2. Külastajad peavad käituma Turuhoones viisa­kalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda.

3. Külastajatel on keelatud häirida oma käitu­misega teisi turuhoone külastajaid ja tööta­jaid; kahjustada ja lõhkuda keskuse inven­tari; tarbida turuhoone üldaladel (v.a toitlus­tuskohad) alkoholi; suit­setada ning tarbida narkootilisi aineid.

4. Turuhoones ja selle territooriumil ei tohi viibida märgatavas ja teisi häirivas alkoholi joobes. Turuhoones ei tohi viibida narkootilises joobes.

5. Turuhoone  sissepääsude vahetus läheduses on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid väljaspool suitsetamist keela­vat märgistatud ala.

6. Turuhoones ei ole lubatud viibida tõukerattal, jalgrattaga, rulluiskudel, rulal vms.

7. Turuhoones on lubatud fotode tegemine ning filmimine vaid isiklikuks otstarbeks. Muudel juhtudel on fotode tegemine ja filmimine lubatud vaid Pärnu Turu esindajate eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.

8. Külastajad peavad turuhoones liikudes ja käitudes olema hoolikad ja ettevaatlikud. Pärnu Turg ei vastuta külastajate isikliku vara eest. Pärnu Turg ei vastuta külastajatega turuhoones ja territooriumil asetleidvate õnnetuste eest, mis on tingitud Pärnu Turu sisekorraeeskirjade rikkumisest.

9. Lemmikloomaga turuhoones ja territooriumil viibides peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima lemmik­ looma lahti pääsemist. Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema lemmikloom ei reostaks Pärnu Turu territooriumit. lgal kauplusel/ toitlustuskohal on õigus rendi­ pinnale lemmiklooma mitte lubada.

10. Turuhoones töötajatel on õigus paluda lahku­da külastajatel, kes ei järgi Pärnu Turu keh­testatud reegleid või ohustavad ja häirivad oma käitumisega teisi külastajaid, teisi turuhoones ja territooriumil viibijaid ning turuhoonet.

11. SKARABEUS Julgestusteenistus turvatöötajatel on õigus turuhoonest ja territooriumilt eemaldada või mitte lubada turuhoonesse siseneda isikutel, kelle suhtes turva­töötajatel on põhjendatud kahtlus, et nad kavatsevad rikkuda Pärnu Turu reegleid või ohustada Pärnu Turu külastajaid, teisi turuhoones viibijaid ning turuhoonet. Sama kehtib isikute kohta, kes on varem rikkunud või üritanud rikkuda Pärnu Turu reegleid või ohustada Pärnu Turu külastajaid, teisi turuhoones viibijaid ning Pärnu Turuhoonet.

12. Pärnu Turu kehtestatud reeglite korduva või raske rikkumise korral antakse rikkujad üle politseile.

13. Pärnu Turu külastajad teadvustavad, et Pärnu turu hoones ja territooriumil on videovalve